SONEL SCHEMATIC 2

Program do tworzenia szkiców, planów i schematów instalacji.


Aktualna wersja 1.0.0.18

Poprzednia wersja 1.0.0.17Sonel Schematic to program do tworzenia szkiców, planów i schematów instalacji elektrycznych. Program pozwala również na import gotowego rysunku, który uprzednio zeskanowaliśmy. Po zaimportowaniu możemy swobodnie dodawać do tego rysunku dodatkowe elementy bez konieczności tworzenia wszystkiego od nowa. Możliwe jest również zapisanie schematu do pliku: WMF, BMP oraz JPEG, np. w celu wysłania schematu pocztą e-mail do osoby nie posiadającej Sonel Schematic. Program współpracuje też z programem Sonel PE5. Każdy element z biblioteki może mieć przypisaną wartość pomierzoną podczas pomiaru oraz symbol. Następnie dane te w postaci: nazwy elementu, symbolu, wartości pomierzonej eksportowane mogą być do programu Sonel PE5. Dzięki temu, użytkownik tworzy część protokołu już podczas tworzenia szkicu z pomiarów.

Jeśli jesteś użytkownikiem przyrządu MPI 530, przed komunikacją z programem Sonel PE5, upewnij się, że posiadasz aktualną wersję firmware miernika. Jeśli nie, pobierz najnowszą wersję firmaware ze strony producenta: 
http://www.sonel.pl/pl/pobierz/firmware.html

 

Cechy programu:

 • prosty w obsłudze - prawie wszystkie czynności w programie wykonuje się myszką,
 • możliwość użycia w schematach wszystkich dostępnych kolorów;- narzędzie do łączenia ze sobą elementów,
 • biblioteki gotowych do użycia elementów;
 • zaawansowane możliwości dostosowania obiektów;
 • możliwość użycia dowolnej czcionki do opisu elementu na rysunku;
 • zdefiniowane rozmiary papieru dla formatów: A0, A1, A2, A3, A4
 • możliwość cofnięcia aż do 50 ostatnio wykonanych operacji;
 • kopiowanie, wycinanie, wklejanie i usuwanie jednego lub grupy elementów;
 • ustawianie kolejności elementów w warstwie (przesunięcie na spód, przesunięcie do przodu, przesunięcie o jeden poziom w górę, przesunięcie o jeden poziom w dół);
 • obracanie, przesuwanie i skalowanie elementów;
 • wyrównanie kształtów względem siebie wg. wybranych kryteriów;
 • możliwość włączenia przyciągania do siatki;
 • 24 style wypełnienia gradientowego;
 • zabezpieczanie/odbezpieczanie elementów przed edycją;
 • opisy elementów z możliwością ukrycia;
 • grupowanie elementów w jeden nowy;
 • powiększanie - edycja jest możliwa w każdym widoku;
 • wstawianie do schematu obrazów (skalowanie, obracanie);
 • eksport do pliku: EMF, GIF, PNG, BMP, JPEG,TIFF,SVG;
 • edytor bibliotek.

 

Do poszczególnych tabel w wynikami z pomiarów, użytkownik może załadować zdjęcia, schematy i szkice pomiarów zapisane w plikach graficznych. Może to być szkic sytuacyjny pomieszczenia wraz z punktami pomiarowymi lub zdjęcie tablicy z obwodami. Dane wprowadzane z klawiatury, z przyrządu lub z programu Sonel Schematic są na bieżąco kontrolowane i oceniane. Do każdej pozycji użytkownik może dopisać uwagi, które w sposób zbiorczy drukowane są na oddzielnej stronie. Opracowano też specjalne funkcje, które ułatwiają wypełnianie tabel danymi, m.in. powielanie pozycji, kopiowanie i wklejanie danych (również z innych arkuszy), wypełnianie seryjne kolumn, itp. Każda z tabel może być edytowana w zakresie zmiany opisów nagłówków kolumn oraz nazwy badania. Wydruk protokołu jest zgodny z normą PN-HD 60364-4-41 i zawiera: stronę tytułową, stronę oględzin, wyniki badań, teorię pomiarów, listę uwag i zaleceń, spis norm i przepisów, spis treści oraz załączniki dodane przez użytkownika. Program jest bezpłatnie aktualizowany a najnowsze wersje programu dostępne są na stronach: 
www.sonel.pl , www.dasl.pl

System operacyjny:

 • Windows 10
 • Windows 8
 • Windows 8.1
 • Windows 7
 • Windows Vista