PAT EXPERT

Program do archiwizacji, analizy oraz dokumentowania wyników z badania bezpieczeństwa maszyn i urządzeń.


Aktualna wersja 1.0.1.47Program przeznaczony jest dla firm wykonujących pomiary bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń. Idealny dla dużych zakładów produkcyjnych, wypożyczalni elektronarzędzi, szpitali itp. Program umożliwia gromadzenie informacji o danych urządzeniu śledzenie jego historii badań. Dane wprowadzane do programu mają strukturę hierarchiczną. Urządzenie przypisane jest do konkretnej firmy lub wydziału.

 

Raporty mogą być opracowane w różnych formach:

  1. Pełny raport z jednego badania - na stronie A4, z pełnymi danymi o urządzeniu oraz pełną serią badań.
  2. Raport (historia) badań dla urządzenia - drukowane są wszystkie wyniki z pomiarów wg zadanych kryteriów (z danego okresu).
  3. Skrócony raport - drukuje historię badań z podstawowymi informacjami o urządzeniu oraz z informacją o dopuszczeniu to użytkowania.

 

Program współpracuje z miernikiem SecuTest II/III firmy Gossen Metrawatt. Dane zapamiętane przez miernik wstawiane są do raportu z badań wybranego urządzenia. Program drukuje protokoły zgodnie z następującymi normami: VDE 0701:1, VDE 0701:200, VDE 0701:240, VDE 0701:260, DIN VDE 0702, DIN VDE 0751, EN 61010,EN 60335, EN 60950, IEC 601.1. Dodatkowym atutem programu jest możliwość harmonogramowania pomiarów. Każde z urządzeń zawiera cechę „Cykl pomiarów". Dzięki temu program automatycznie wyświetla urządzenia, których termin badań zbliża się lub upłynął.

System operacyjny:

  • Windows XP SP2
  • Windows Vista
  • Windows 7
  • Windows 8
  • Windows 8.1
  • Windows 10